UỐNG THUỐC TẨY GIUN ĐỢT 1

Thực hiện theo kế hoạch của Trung tâm Y tế và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Điện Biên Đông về triển khai uống thuốc tẩy giun cho học sinh Tiểu học đợt 1 năm 2018.

Hôm nay ngày 16/5/2018 Trạm Y Tế xã Mường Luân đã phối kết hợp với nhà trường tiến hành cho học sinh uống thuốc tẩy giun cho học sinh trường Tiểu học Pá Vạt từ khối 1 đến khối 5.

Thực hiện theo kế hoạch của Trung tâm Y tế và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Điện Biên Đông về triển khai uống thuốc tẩy giun cho học sinh Tiểu học đợt 1 năm 2018.

Hôm nay ngày 16/5/2018 Trạm Y Tế xã Mường Luân đã phối kết hợp với nhà trường tiến hành cho học sinh uống thuốc tẩy giun cho học sinh trường Tiểu học Pá Vạt từ khối 1 đến khối 5.

Để việc tẩy giun cho học sinh được diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả tốt, cán bộ Y tế đã trực tiếp đến từng lớp phát thuốc cho các em học sinh uống tại phòng học, mỗi em uống một viên thuốc.

Sau hai giờ làm việc khẩn trương và đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo hướng dẫn. Đến 10 giờ 30 phút, ngày 16/5/2018 toàn bộ các em học sinh của trường đã được uống thuốc tẩy giun đầy đủ với 247 em. Việc cho học sinh uống thuốc tẩy giun đã diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả cao.