NGÀY THỐNG NHẤT NON SÔNG

Ngày 30 tháng 4 là ngày vinh danh. Vinh danh những anh hùng có tên và những anh hùng vô danh; những người đang sống và những người đã mất; những người có tên tuổi, chức danh và những người vì nhiều lẽ, phải mai danh ẩn tích, nhưng tinh thần yêu nước, sự hy sinh thầm lặng của họ thì vô bờ bến.

Ngày 30 tháng 4 là ngày tri ân, đền ơn đáp nghĩa, là ngày thống nhất non sông. Tri ân đồng bào đồng chí thủy chung, son sắt, chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Tri ân nhân dân các nước anh em và bạn bè yêu chuộng hòa bình, tự do công lý khắp năm châu suốt mấy chục năm đã đứng về phía nhân dân Việt Nam, cổ vũ và giúp đỡ, đồng cảm và sẻ chia. Ơn đền nghĩa trả, đó là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam ta. Những người chịu nhiều hy sinh mất mát, những người hứng chịu di chứng chiến tranh phải được quan tâm chăm sóc nhiều hơn nữa, bằng nhiều chính sách cụ thể và hiệu quả hơn nữa.

    Ngày 30 tháng 4 là ngày vinh danh. Vinh danh những anh hùng có tên và những anh hùng vô danh; những người đang sống và những người đã mất; những người có tên tuổi, chức danh và những người vì nhiều lẽ, phải mai danh ẩn tích, nhưng tinh thần yêu nước, sự hy sinh thầm lặng của họ thì vô bờ bến.

Chúng em, thế hệ tương lai của đất nước Việt Nam, hơn nữa là thế hệ học sinh được học tập và rèn luyện dưới mái trường, được sự quan tâm,dạy dỗ của thầy cô giáo. Chúng em xin hứa sẽ ra sức thi đua học tập và rèn luyện thật tốt để trở thành con ngoan trò giỏi,  cháu ngoan Bác Hồ kính yêu.