CHÚNG EM TỰ HÀO LÀ NGƯỜI CON CỦA MẢNH ĐẤT LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ ANH HÙNG

Chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động địa cầu", luôn mãi là niềm tự hào của chúng em cũng như của cả dân tộc Việt Nam nói chung. Chiến thắng Điện Biên Phủ chứng minh rằng dù một đất nước nhỏ nhưng với ý chí quật cường đã đánh thắng Thực dân Pháp xâm lược là bài học kinh nghiệm vừa là nguồn cổ vũ động viên cho những nước thuộc địa trên toàn thế giới đứng lên chiến đấu để giải phóng đất nước, giành lại độc lập dân tộc.“Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động địa cầu", luôn mãi là niềm tự hào của chúng em cũng như của cả dân tộc Việt Nam nói chung. Chiến thắng Điện Biên Phủ chứng minh rằng dù một đất nước nhỏ nhưng với ý chí quật cường đã đánh thắng Thực dân Pháp xâm lược là bài học kinh nghiệm vừa là nguồn cổ vũ động viên cho những nước thuộc địa trên toàn thế giới đứng lên chiến đấu để giải phóng đất nước, giành lại độc lập dân tộc.“Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới”. Kỷ niệm 64 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà văn hóa kiệt xuất - anh hùng giải phóng dân tộc, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, về các lực lượng vũ trang nhân dân, về Quân đội nhân dân Việt Nam bách chiến, bách thắng. Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, trong thời gian tới sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế, cách mạng khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức tiếp tục được đẩy mạnh. Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á đã trở thành một cộng đồng, tiếp tục là trung tâm phát triển năng động, có vị trí địa - kinh tế - chính trị chiến lược ngày càng quan trọng; đồng thời, đây cũng là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn, có nhiều nhân tố bất ổn; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông còn diễn ra gay gắt. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hoá dân tộc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Bác đã đi xa nhưng những điều Bác để lại vẫn còn vẹn nguyên. Trong số rất nhiều những điều Bác Hồ kính yêu đã để lại thì không thể không kể đến ý chí quyết tâm, niềm tin quyết thắng được Người gửi đến từng cán bộ và người dân Việt Nam. Từ những ngày bắt đầu cuộc chiến giành độc lập dân tộc đến Chiến dịch Điện Biên Phủ hào hùng, rồi những năm tháng chiến đấu sau khi Bác đã đi xa, ý chí đó vẫn còn nguyên vẹn. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ công ơn của người. Chúng em may mắn được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, biết được những chiến công hào hùng một thời của dân tộc ta qua những trang sách. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng chúng em cảm thấy như còn vang đâu đây. Có được cuộc sống hòa bình no ấm ngày hôm nay, chúng em không thể nào quên được những công lao to lớn của các bác, các chú bộ đội Điện Biên Phủ năm xưa. Chúng em hứa sẽ cố gắng quyết tâm thi đua học tập tốt, không phụ lòng tin yêu của thầy cô và cha mẹ. Để sau này trở thành người con ngoan hiếu thảo, có ích cho gia đình và xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.