BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày nay, việc giữ gìn vệ sinh môi trường là một việc rất quan trọng đối với chúng ta và các em học sinh. Vì vậy Liên đội đã kết hợp với cán bộ giáo viên và Tổ hành chính tổ chức cho các em học sinh lao động dọn dẹp  xung quanh trường, khơi hông cống rãnh và hố rác. Đưa  rác về đúng nơi quy định để giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng trường học: “ Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

Để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động  như học tập hàng ngày, Liên đội trường tiểu học Pá Vạt đã tổ chức hướng  dẫn cho các em kỹ năng sống qua lao động và giữ gìn vệ sinh trường lớp.

      Ngày nay, việc giữ gìn vệ sinh môi trường là một việc rất quan trọng đối với chúng ta và các em học sinh. Vì vậy Liên đội đã kết hợp với cán bộ giáo viên và Tổ hành chính tổ chức cho các em học sinh lao động dọn dẹp  xung quanh trường, khơi hông cống rãnh và hố rác. Đưa  rác về đúng nơi quy định để giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng trường học: “ Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

       Nhà trường  đã tổ chức giáo dục kỹ năng sống trong lao động ngoài giờ lên lớp cho tất cả các em học sinh trong trường có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, lớp học môi trường cho các em bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thông qua các bài học trên lớp, lớp trực tuần vệ sinh hàng ngày hàng tuần giúp các em nhận thức được bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Như Bác Hồ đã nói “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, việc làm của các em tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, góp phần vào việc bảo vệ giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp cho nhà trường.