TẨY GIUN CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2018 – 2019

Thực hiện theo kế hoạch của Trung tâm Y tế và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Điện Biên Đông về việc triển khai truyền thông, phòng chống giun sán và tẩy giun đường ruột cho học sinh Tiểu học.

 

Thực hiện theo kế hoạch của Trung tâm Y tế và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Điện Biên Đông về việc triển khai truyền thông, phòng chống giun sán và tẩy giun đường ruột cho học sinh Tiểu học.

Hôm nay ngày 07/05/2019 Trạm Y Tế xã Mường Luân đã phối kết hợp với nhà trường tiến hành tẩy giun cho học sinh trường Tiểu học Pá Vạt từ khối 1 đến khối 5.

Để việc tẩy giun cho học sinh được diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả tốt, cán bộ Y tế đã trực tiếp đến từng lớp phát thuốc cho các em học sinh uống tại phòng học, các lớp vẫn học bình thường khi tiến hành cho uống, đến lớp nào thì lớp đó dừng học khoảng 5 – 10 phút.

Trong thời gian 01 ngày làm việc khẩn trương và đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo hướng dẫn. Đến 10 giờ 30 phút, ngày 07/05/2019 toàn bộ các em học sinh của trường đã được uống thuốc tẩy giun đầy đủ. Với sự kết hợp giữa cán bộ Y tế và Nhà trường việc tẩy giun cho học sinh đã diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả cao.