Học tập Chỉ thị 05 - CT/TW chuyên đề 2018

Sáng ngày 27 tháng 2 năm 2018, Đảng ủy, HĐND và UBND xã Mường Luân đã tổ chức học tập chỉ thị số 05 – CT/TW chuyên đề 2018.

Sáng ngày 27 tháng 2 năm 2018, Đảng ủy, HĐND và UBND xã Mường Luân đã tổ chức học tập chỉ thị số 05 – CT/TW chuyên đề 2018. Các đồng chí trong BCH đảng bộ xã tham gia học tập nghiên cứu, sau đó triển khai đến các Chi bộ trong toàn xã. Các đảng viên của các Chi bộ tiến hành làm bản Kế hoạch và đăng ký cá nhân về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ đăng ký xây dựng mô hình ( Nội dung đột phá) và thực hiện trong năm 2018.