GIAO LƯU THỂ DỤC THỂ THAO

Bằng việc tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ, các đơn vị trường học đã đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục, thể thao tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Bằng việc tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ, các đơn vị trường học đã đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục, thể thao tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

       Nhằm duy trì , đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên luyện tập và thi đấu các môn thể thao trong trường học để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất. Nhà trường đã phát động phong trào hưởng ứng tích cực tập luyện thể dục thể thao rèn luyện thân thể vào các cuối buổi chiều. sau giờ tan học buổi chiều tất cả các cán bộ giáo viên, nhân viên đều tích cực tham gia đông đủ luyện tập thể thao. Ngoài việc tự tập luyện trong trường, các đơn vị trong cụm còn thường xuyên luyện tập, giao lưu học hỏi lẫn nhau.

       Dưới đây là một số hình ảnh giao lưu bóng chuyền giữa các đơn vị trường TH Pá Vạt – THCS Mường Luân – Mầm Non Pá Vạt.