CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc…

 

          Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc…

          Hằng năm người lao động trên toàn thế giới lại cùng nhau kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5. Đây là ngày hội lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam và cũng là ngày biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới cùng đấu tranh cho thắng lợi của hòa bình, tự do,dân chủ và tiến bộ xã hội.

Trong không khí hân hoan chào đón ngày 30/4 ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 1/5. Thầy và trò trường tiểu học Vạt đã tổ chức các phong trào thể dục, thể thao, lao động vệ sinh rất sôi nổi. Đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học.